luni, 28 aprilie 2014

Filmoteca de aur a umorului romanânescDraga Olteanu-Matei ��i Dem R��dulescu - Musafiri de Revelion

Stela Popescu ��i ��tefan B��nic�� - "Dactilografa"

Dem R��dulescu ��i Jean Constantin - ��libovi���� sau fernet?

Dem R��dulescu ��i Jean Constantin - ��n buc��t��rie

Dem R��dulescu ��i ��tefan Mih��ilescu-Br��ila - Pa��aportul

Toma Caragiu - Snobul (1969)

http://www.youtube.com/watch?v=cksaKPMDmEE

Octavian Cotescu ��i Toma Caragiu - Icoane pe sticl��

Tamara Buciuceanu-Botez, Marian Hudac ��i Mitic�� Popescu - Nota 

Dem R��dulescu - ��n tren

Toma Caragiu si Dem Radulescu Petitiune

Toma Caragiu. Replici. VIDEO.

So��ia (Toma Caragiu ��i Tamara Buciuceanu)

Nea M��rin ��i farmecele

Amza Pellea - Momente de Aur partea 1

Amza Pellea - Momente de Aur partea 2

Sa ridem cu Amza Pellea

Jean Costantin - La doctor


Dumitru Barbulescu
mobil 0723-396036
Slatina

Filmoteca de aur a umorului românesc

Draga Olteanu-Matei și Dem Rădulescu - Musafiri de Revelion
http://www.youtube.com/watch?v=wqRRaZsttC0


Stela Popescu și Ștefan Bănică - "Dactilografa"
http://www.youtube.com/watch?v=DvIeR29CPks

Dem Rădulescu și Jean Constantin - Șliboviță sau fernet?
http://www.youtube.com/watch?v=xI3AxVBt46M

Dem Rădulescu și Jean Constantin - În bucătărie
http://www.youtube.com/watch?v=DZptSDiFMWU

Dem Rădulescu și Ștefan Mihăilescu-Brăila - Pașaportul
http://www.youtube.com/watch?v=0DHO-NrD8Y8

Toma Caragiu - Snobul (1969)
http://www.youtube.com/watch?v=cksaKPMDmEE

Octavian Cotescu și Toma Caragiu - Icoane pe sticlă
http://www.youtube.com/watch?v=Y-Y-z-jz9Nc

Tamara Buciuceanu-Botez, Marian Hudac și Mitică Popescu - Nota 
http://www.youtube.com/watch?v=5lpTp0ImZAQ

Dem Rădulescu - În tren

http://www.youtube.com/watch?v=XMOb18M1Y2w

Toma Caragiu si Dem Radulescu Petitiune
http://www.youtube.com/watch?v=k047LeJURvg

Toma Caragiu. Replici. VIDEO.

http://www.youtube.com/watch?v=pdmd3nd-lsk


Soţia (Toma Caragiu şi Tamara Buciuceanu)
http://www.youtube.com/watch?v=E2UIzn7_Rkg

Nea Mărin și farmecele
http://www.youtube.com/watch?v=OmsVLnhIJ88

Amza Pellea - Momente de Aur partea 1
http://www.youtube.com/watch?v=Y1CMTj2KoMY

Amza Pellea - Momente de Aur partea 2
http://www.youtube.com/watch?v=TT1E93ZrM6M

Sa ridem cu Amza Pellea
http://www.youtube.com/watch?v=SykdW2CX5ts

Jean Costantin - La doctor
http://www.youtube.com/watch?v=BjW1L937wN8

Filmoteca de aur a umorului românesc

Draga Olteanu-Matei și Dem Rădulescu - Musafiri de Revelion

Stela Popescu și Ștefan Bănică - "Dactilografa"

Dem Rădulescu și Jean Constantin - Șliboviță sau fernet?

Dem Rădulescu și Jean Constantin - În bucătărie

Dem Rădulescu și Ștefan Mihăilescu-Brăila - Pașaportul

Toma Caragiu - Snobul (1969)

http://www.youtube.com/watch?v=cksaKPMDmEE

Octavian Cotescu și Toma Caragiu - Icoane pe sticlă

Tamara Buciuceanu-Botez, Marian Hudac și Mitică Popescu - Nota 

Dem Rădulescu - În tren

Toma Caragiu si Dem Radulescu Petitiune

Toma Caragiu. Replici. VIDEO.

Soţia (Toma Caragiu şi Tamara Buciuceanu)

Nea Mărin și farmecele

Amza Pellea - Momente de Aur partea 1

Amza Pellea - Momente de Aur partea 2

Sa ridem cu Amza Pellea

Jean Costantin - La doctor
--

Transmis de prof. Octavia Viviana Buhociu