luni, 8 aprilie 2019

Simpozion metodico-ştiinţific „Inspiraţie şi bun gust în arta culinară” în cadrul Colegiului UCECOM „Spiru Haret“ BucureştiSIMPOZION METODICO - ŞTIINŢIFIC LA COLEGIUL UCECOM
„SPIRU HARET”, BUCUREŞTI,

AVÂND COORGANIZATORI LICEUL TEHNOLOGIC ,,ALEXANDRU
VLAHUTA“ ŞENDRICENI DESFĂŞURAT ÎN PERIOADA

02-04.04.2019

 Joi, 04.04.2019, a
avut loc simpozionul metodico-ştiinţific „Inspiraţie şi bun gust în
arta culinară” , ediţia I, organizat de către: dir adj.
prof. Stuparu Ioana, prof.Carmen Zisu şi
prof. Mihael Zorzini, desfăşurat în cadrul Colegiului UCECOM
„Spiru Haret“ Bucureşti în
colaborare cu Casa Corpului Didactic Bucureşti şi
Inspectoratul Şcolar al Municipiului
Bucureşti, sub auspiciul partenerului Master Chef Radu
Zărnescu - president of Euro-
Toques România, reprezentând etapa finală a proiectului
realizat in parteneriat cu Liceul
Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Sendriceni, in calitate de
coorganizatori.

Scopul simpozionului a fost de a veni în întâmpinarea
elevilor, cadrelor didactice 
din toate ariile curriculare şi a părinţilor în ideea
creării unui mediu favorabil consumului
alimentar sănătos şi a menţinerii unei stări de nutriţie
optime, precum şi modalităţi de
prezentare a preparatelor şi expozițe de creații culinare.
Astfel, acţiunea a cuprins două
secţiuni, prima adresată tuturor participanţilor, în cadrul căreia
Master Chef Radu Zărnescu a 
ţinut să comunice inovaţiile în bucătăria tradiţională
realizate pe ingrediente bio, totul
transpus într-o variantă modernă prin realizarea unui bufet
– finger food. A doua secţiune a
conţinut competiţia dintre liceele înscrise la simpozion,
respectiv: Colegiul Tehnic „ Dinicu
Golescu”, Colegiul Tehnic „ Mihai Bravu”, Şcoala
Profesională pentru Deficienţi de Auz
„Sf. Maria“ şi Colegiul UCECOM „Spiru Haret“, jurizată de
către Master Chef Radu
Zărnescu.

Trainingul prezentat într-o atmosferă eclatantă a surprins
audienţa prin fast, prin
profesionalism, prin originalitate, aşa cum îl
caracterizează pe dl. Radu Zărnescu, ce a
răspuns prezent oricărei acţiuni desfăşurate în mediul
şcolar, căpătându-şi renumele de om
integru, onest şi profesionist.

În deschiderea programului s-a desfăşurat un mic spectacol
artistic de dansuri
populare susţinute de strigături româneşti, creând atmosfera
pastoral – idilică, prezentat de
către preşcolarii din cadrul Grădiniţei „Dumbrava
Fermecata”, sub îndrumarea doamnelor educatoare Dumea Ioana Victoria şi Isar
Mădălina Georgiana, ce le-au insuflat copiilor
dragostea şi respectul pentru folclor, a stârnit emoţie prin
frumuseţea costumelor tradiţionale,
dar şi prin sârguinţa de a executa dansurile corect. Trebuie
menţionat că toate acestea nu ar fi
fost complete dacă micuţele dansatoare nu ar fi avut coafuri
specifice artei populare realizate
de elevii clasei a X-a A stilişti, pregătiţi de doamna
profesor Mariana Rădoi.
Tot pe tema tradiţionalului a fost momentul paradei de
coafuri ce s-a reflectat în
ochiul esteticului, unde plină de eleganţă şi
profesionalism, doamna profesor Cecilia Calofir
a pregătit echipa elevelor stiliste de la clasa a X-a F
care, inspirate de bucătăria tradiţională,
au executat coafuri fanteziste extraordinare, bine apreciate
de public şi juriu, ridicând
ştacheta, provocând şi alte echipe să fie îndrăzneţe şi
creative.
La secţiunea concursului, echipele au avut de realizat un
plating din produse
tradiţionale româneşti, bio, respectând criteriile impuse de
juriu. Echipa câştigătoare a fost de
la Şcoala Profesională pentru Deficienţi de Auz „Sf. Maria“,
cărora li s-a înmânat diplome cu
premiul I, urmată de echipa Colegiului UCECOM „Spiru Haret”,
care au primit diplome cu
premiul II, iar ultimele echipe, fiind la egalitate, au obţinut
premiul III.
Organizatorii, dir. adj. prof. Stuparu Ioana, prof. Zisu
Carmen şi prof. Zorzini
Mihael, adresează mulţumiri domnului director al Colegiului
UCECOM „Spiru Haret”,
Zorzini Gabriel şi întregii echipe administrative pentru tot
sprijinul şi logistica pusă la
dispoziţie fără de care nu ar fi putut să se desfăşoare
acţiunea, domnului Master  Chef  Radu
Zărnescu - president of Euro-Toques România căruia îi purtăm
recunoştinţă, considerație,
dumnealui fiind un bun prieten al şcolii noastre.
Totodată mulţumirile sunt adresate tuturor invitaţilor, în
special doamnelor si
domnilor inspectori din cadrul Inspectoratului Şcolar al
Municipiului Bucureşti, dar si
profesorilor metodişti de la Casa Corpului Didactic,
Bucureşti si profesorilor de la unităţile
şcolare partenere, care au dorit ca această acţiune să îşi
atingă scopul tocmai ca să marcheze
importanţa învăţământului profesional în România.