Legea si Codul audiovizualului, Rapoarte CNA

Legea audiovizualului cu ultimele modificări, 4 ianuarie 2016

Legea audiovizualului, text 12 aprilie 2013

Codul audiovizual

Modificari la legea si codul audiovizualului

Raport anual 2013

16.04.2014

Trimiteteţi articolul prin email title= 

CNA - Raport de activitate pe anul 2013

PDF - 1.4 MB
Raport de activitate CNA 2013

Anexe la
Raportul de activitate CNA
2013

PDF - 335.2 ko
Anexa nr. 1 - Situaţie statistică - Licenţe Autorizări
PDF - 305.4 ko
Anexa nr. 2 - Extras studiu IRES - Percepţii privind CNA
PDF - 116.8 ko
Anexa nr. 3 - Control şi Digitalizare
PDF - 101.9 ko
Anexa nr. 4 - Juridic
PDF - 70.9 ko
Anexa nr. 5 - Resurse Umane
Structura organizatorică a CNA

Situaţie privind sancţiunile aplicate posturilor centrale în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2012: -
Situaţii privind sancţiunile

/În perioada 01.04.2011 - 30.04.2011 au fost monitorizate duratele inserţiilor de publicitate în intervalul orar 18.00-23.00, la posturile de televiziune Antena 1, Antena 3, B1 TV, Kanal D, Naţional TV, OTV, Prima TV, PRO TV, Realitatea TV şi TVR1.
Pentru calculul acestor durate s-au preluat măsurătorile efectuate de GFK şi s-au prelucrat ţinându-se seama de prevederile din Legea audiovizualului nr. 504/2002.
Duratele orare ale publicităţii televizate prezentate în acest raport nu conţin duratele mesajelor de avertizare şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională şi duratele anunţurilor care nu constituie comunicare comercială.


PDF - 523.2 ko
Raport de monitorizare
01 - 30.04.2011


ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE LINGVISTICĂ
„IORGU IORDAN – AL. ROSETTI”

REZULTATELE MONITORIZĂRII POSTURILOR DE
RADIO ŞI DE TELEVIZIUNEÎn luna martie 2011, au fost monitorizate (de către echipa alcătuită din Blanca Croitor, Adina Dragomirescu, Ana-Maria Mihail, Carmen Mîrzea Vasile, Isabela Nedelcu, Alexandru Nicolae, Irina Nicula, coordonator Rodica Zafiu) 12 posturi de televiziune (TVR 1, Antena 1, Pro TV, Realitatea TV, Prima TV, TVR 2, TVR Cultural, Kanal D, Antena 3, B1 TV, OTV şi 10 TV) şidouă posturi de radio (Radio România Actualităţi şi Europa FM), alese în funcţie de: audienţă, acoperire naţională, pondere a emisiunilor informative şi de dezbatere, asumarea unui rol cultural şi educativ.
S-au efectuat 300 de ore de monitorizare, urmărindu-se în primul rând transmisiunile de la orele de vârf, în special emisiunile de ştiri şi dezbateri. Au fost monitorizate sub aspect lingvistic doar intervenţiile verbale şi mesajele scrise (titrări, crawluri) pentru care îşi asumă responsabilitatea redactorii şi colaboratorii posturilor respective, nu şi secvenţele verbale aparţinând invitaţilor în studio.PDF - 237.2 ko
Sinteza raportului de monitorizare
martie 2011

PDF - 401.2 ko
Raport de monitorizare
martie 2011

PDF - 191.5 ko
Numărul erorilor de folosire a limbii române în emisiunile unor posturi de televiziune şi radio

Posturi de televiziune


PDF - 253.7 ko
TVR 1

PDF - 266.8 ko
TVR 2

PDF - 255.4 ko
TVR Cultural

PDF - 298.3 ko
10 TV

PDF - 257.1 ko
Antena 1

PDF - 310.9 ko
Antena 3

PDF - 362.2 ko
B1 TV

PDF - 279.6 ko
Kanal D

PDF - 338.6 ko
OTV

PDF - 263.5 ko
Prima TV

PDF - 274.2 ko
Pro TV

PDF - 285.4 ko
Realitatea TV

Posturi de radio


PDF - 212.6 ko
Radio România Actualităţi

PDF - 241.1 ko
Europa FM

Raport de monitorizare 
Posturi radio: Kiss FM, Radio Zu,  Radio Guerrilla, Radio 21, Rock FM şi Vibe FM
Emisiunea: Emisiuni matinale
Tema: Protecţia copiilor, demnitatea umană, publicitate;
Perioada: 01.03.2011-31.03.2011:
aici

Pièce jointe (_CNA_Raport_de_activitate_15042010.pdf)
Pièce jointe (Anexa_nr_5_Resurse_umane_150410.pdf)


Campanii necomerciale: Vă prezentăm articolele din Cod care reglementează campaniile noncomerciale sau sunt relevante pentru acest domeniu, respectivSECŢIUNEA a 10 - a, Campanii noncomerciale, Deciziei CNA nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual (publicată în Monitorul Oficial nr. 174 în data de 11 martie 2011):
SECŢIUNEA a 10-a
Campanii noncomerciale

ART. 141
Sunt considerate mesaje noncomerciale:
a) anunţul de interes public asumat de către o instituţie sau autoritate publică, în cadrul unei acţiuni de alertă, avertizare şi informare a publicului derulate în condiţiile legii şi care nu promovează propria imagine a instituţiei;
b) campania socială derulată de către o asociaţie sau fundaţie legal constituită, în cadrul unei acţiuni cu caracter exclusiv social, necomercial, adresată societăţii sau comunităţii;
c) apelul în scop caritabil derulat în cadrul unei activităţi filantropice cu caracter umanitar, în scopul sprijinirii unor persoane aflate în dificultate; apelul trebuie să precizeze persoana sub responsabilitatea căreia se colectează şi se utilizează bunurile şi fondurile băneşti donate.
ART. 142
Mesajele noncomerciale nu se includ în calculul duratei legale alocate publicităţii şi trebuie să respecte următoarele condiţii cumulative:
a) difuzarea mesajelor să fie gratuită, fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă;
b) mesajele să fie grupate şi separate de alte mesaje publicitare şi identificate între coperte cu menţiunea „Mesaj/mesaje de interes public”;
c) mesajele să nu conţină nicio referire de natură comercială; siglele sponsorilor pot fi prezentate numai în apeluri caritabile la sfârşitul spotului şi nu trebuie să depăşească durata cumulată de 3 secunde.
ART. 143
(1) Emisiunile teledon trebuie să precizeze la începutul şi sfârşitul acestora persoana/persoanele sub responsabilitatea căreia/cărora se colectează şi se utilizează bunurile şi fondurile băneşti donate, precum şi datele de contact ale acesteia/acestora.
(2) În cazul campaniilor care presupun colectarea de fonduri de la public pentru un obiectiv anume, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa publicul cu privire la rezultatele concrete ale acestor campanii.
Precizăm că, în temeiul art. 6, alin. (1) al Legii audiovizualului, decizia editorială de difuzare a unui spot radio/TV aparţine exclusiv radiodifuzorului.